Planowanie przestrzenne na Chrzanowie

Spotkanie mieszkańców dotyczące MPZP dla Chrzanowa
W 2006 roku rozpoczęła się zabudowa Chrzanowa, podobnie jak druga kadencja rady dzielnicy Bemowo. Trzy lata później przystąpiono do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania, który po raz pierwszy do publicznego wglądu został wyłożony w 2018 roku, rok wcześniej rozpoczęła działalność pierwsza publiczna instytucja – przychodnia przy dokończonej w tym samym roku ulicy Coopera. Przez 12 lat zdążyło na tym obszarze powstać wiele deweloperskich osiedli ratowanych namiastką usług takich jak stacje benzynowe, myjnie, dyskonty, niepubliczne szkoły oraz przedszkola. Pod koniec 2022 roku na Chrzanowie ma z kolei zakończyć się budowa drugiej linii metra. Gdzie w najbliższych latach powstaną kolejne osiedla, drogi oraz pierwsza publiczna placówka opiekuńcza oraz edukacyjna? Tych rzeczy mamy nadzieję, że dowiecie się z naszej mapy, którą będziemy się starali aktualizować. Jeśli wiecie o czymś czego jeszcze na niej nie ma to możecie o tym do nas napisać.

Mapę opracowaliśmy na podstawie m.in.:

  1. projektowanej sieci uzbrojenia terenu, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z serwisu mapowego m.st. Warszawy
  2. informacji o wszczętych i toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy
  3. wykazu dostępnego pod adresem Ministerstwa Środowiska oraz adresem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w zakresie wynikającym z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  4. bazy ocen oddziaływania na środowisko pod adresem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska