Stacja C3

Do około lata 2016 roku stacja Lazurowa planowana była pomiędzy pętlą tramwajową osiedle Górczewska a ulicą Klemensiewicza po południowej stronie ulicy Górczewskiej. Jednakże, w związku z naszym protestem w sprawie lokalizacji sąsiedniej stacji przy urzędzie dzielnicy z rozpędu lokalizacja tej stacji również została zakwestionowana przez mieszkańców.

Finalnie urząd miasta w ogłoszonym pod koniec października 2016 r. konkursie na koncepcję architektoniczno-budowlaną trzeciego etapu budowy zachodniego odcinka drugiej linii metra zaproponował przesunięcie stacji pomiędzy rejon skrzyżowania ulicy Lazurowej i Doroszewskiego a pętlę autobusową osiedle Górczewska.

Lokalizacja stacji C03

Jednocześnie stacja ta ma stać się węzłem przesiadkowym, we wspomnianej wyżej koncepcji składałby się on z m.in:

  • przystanku końcowego dla autobusowej komunikacji miejskiej i podmiejskiej, z możliwością obsługi relacji przelotowych, w formie zbiorczych przystanków dla wysiadających (jeden o długości 40 metrów) i wsiadających (trzy o długości 20 metrów) oraz 20 stanowisk do postoju technicznego dla pojazdów 18 metrowych,
  • pętli tramwajowej o funkcji technicznej (4 tory techniczne o długości 66 metrów każdy), z przystankami dla wsiadających i wysiadających zintegrowanymi z wejściem do antresoli stacji metra (przystanki mogą być zlokalizowane w terenie dzielącym jezdnie ul. Górczewskiej),
  • parkingu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych, zlokalizowanego na kondygnacjach nadziemnych, powyżej pozostałych funkcji transportu zbiorowego. Pojemność minimalna 1000 pojazdów i możliwość rozbudowy obiektu do 2000 stanowisk. Wjazd i wyjazd nie może być realizowany przy wykorzystaniu ciągów przeznaczonych dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
  • parkingu „Bike and Ride” dla rowerów prywatnych, wraz z powiązaniem z projektowanym układem dróg dla rowerów, o pojemności minimalnej 100 pojazdów (z zachowaniem rezerwy przestrzeni pozwalającej na rozbudowę do 200 miejsc). Miejsca na stację roweru miejskiego Veturilo,
  • pomieszczenie handlowe do celu obsługi pasażerów komunikacji miejskiej,
  • strefy TAXI, 3 miejsc postojowych „Kiss and Ride” oraz miejsc postojowych dla pojazdów dostawczych obsługujących lokale komercyjne,
  • budynek węzła przesiadkowego zlokalizowanego i zaprojektowanego na wskazanym terenie w w taki sposób, aby pozostała część nieruchomości była przeznaczona pod zabudowę komercyjną (biurową i / lub mieszkaniową).

Źródło: Metro Warszawskie.