Przedłużenie ul. Wyki

Budowa ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU – SIERPIEŃ 2018

Projekt organizacji ruchu na odcinku ul. Wyki - przedłużenie do ul. RaginisaProjekt organizacji ruchu na odcinku ul. Wyki - przedłużenie do ul. Raginisa