Las Bemowski – deweloper strikes back

Rezerwat Łosiowe Błota - kładka

Znacie temat, bo pisaliśmy już o nim wcześniej. Prywatny inwestor kupuje od wojskowej spółki teren byłej bazy wojskowej w Lesie Bemowskim. Działka, położona pomiędzy dwiema częściami rezerwatu „Łosiowe Błota”, przeznaczona jest pod zalesienie.

Właściciel co jakiś czas podejmuje próby zmiany przeznaczenia gruntów – z leśnych na budowlane. Proponuje np. budowę prywatnego szpitala, ośrodka rekreacyjnego ze stadniną czy tanich mieszkań z rządową dopłatą. Do tej pory udawało się te pomysły zatrzymywać, bo taką zmianę klasyfikacji działki musieliby zatwierdzić radni. A ci słuchali mieszkańców, którzy chcą w tym miejscu terenu leśnego, zgodnie z pierwotnymi planami. Widzą, że zgłaszane przez inwestora propozycje nawet nie próbują odpowiedzieć na ich problemy czy potrzeby, a są jedynie motywowane chęcią zysku. Wiedzą też, że każda inwestycja w tym miejscu to zagrożenie dla rezerwatu.

Najnowszy pomysł właściciela działki to wykorzystanie furtki, jaką jest „Lex Developer”. Dzięki tej ustawie, tereny powojskowe zostały zwolnione z obostrzeń wynikających ze studium zagospodarowania. To znaczy, że zmiana przeznaczenia działki z leśnej na budowlaną nie jest już konieczna. Inwestor proponuje więc osiedle mieszkaniowe na 11 „ekologicznych” bloków. Stosowny wniosek złożył w połowie listopada.

Czy można coś w tej sprawie zrobić? Na szczęście tak, bo chociaż inwestor nie musi już starać się o zmianę klasyfikacji działki, radni wciąż muszą zaakceptować samą inwestycję. A mieszkańcy mogą na tym etapie zabrać głos i wyrazić formalny sprzeciw wobec zabudowy w środku lasu.

Udostępniamy gotowy wzór pisma, które możecie złożyć w gminie Babice, do której administracyjnie przynależy ta część lasu. Pismo możecie złożyć na dwa sposoby:

  • w postaci papierowej, korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 31, 05-082 Stare Babice lub osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca w budynku urzędu gminy,
  • w postaci elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl

Nie trzeba być mieszkańcem gminy stare Babice by zabrać głos. Las Bemowski to dobro wspólne – korzystamy z niego wszyscy. Czas na zgłoszenie uwag mamy do 6 grudnia 2019 r.

Wzór pisma przygotowali mieszkańcy skupieni wokół inicjatywy Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego, dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *