Wnioski do Studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Studium z 2006 roku - struktura funkcjonalno-przestrzenna (kierunki)

Trwa aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy – dokumentu, który wskazuje jakie funkcje mają docelowo pełnić poszczególne tereny w mieście. Gdzie mają powstać osiedla, gdzie będą tereny zielone, przemysłowe itd. To świetna okazja by zabrać głos, bo swoje uwagi i propozycje może złożyć każdy mieszkaniec / mieszkanka!

Zachęcamy was do skorzystania z tej okazji i wzięcia udziału w planowaniu naszej wspólnej przestrzeni. Wnioski, które urzędnicy są zobowiązani rozpatrzeć w procesie opracowywania nowego studium, można składać do 9 stycznia 2019 r. Ze swojej strony przygotowaliśmy kilkanaście postulatów dotyczących lepszego planowania osiedli (większego zróżnicowania funkcji i zadbania o integralność już istniejącej zabudowy), zabezpieczenia terenów zielonych dla mieszkańców, zmiany klasyfikacji niektórych dróg oraz dostosowania nieaktualnych już zapisów studium do stanu faktycznego. Skorzystaliśmy także z okazji, by raz jeszcze zawalczyć o zmianę szkodliwych planów poprowadzenia trasy S7 przez osiedla mieszkaniowe.

A teraz zadanie dla was – jeśli zgadzacie się z naszymi pomysłami, dajcie o tym znać urzędnikom. Oddajemy do waszej dyspozycji gotowe wzory wniosków w następujących sprawach:

 • zmiana funkcji terenów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich z mieszkaniowej na mieszaną (aby powstały tu także miejsca pracy);
 • wprowadzenie zapisów mających na celu zachowanie integralności starych osiedli (ograniczenie dogęszczania i grodzenia);
 • ustalenie centrum lokalnego w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Wrocławskiej;
 • zapewnienie usług oświatowych w rejonie ul. Dywizjonu 303;
 • zmiana funkcji terenu centrum handlowego Tesco z usługowo-handlowej na mieszaną, z uwzględnieniem zieleni;
 • zmiana przeznaczenia terenów wewnątrz oraz wokół Fortu Bema z usług sportu na zieleń;
 • zmiana przeznaczenia terenu Fortu Blizne z terenów usług na tereny zieleni;
 • nadanie terenowi za SP nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25 funkcję zieleni urządzonej (dotychczas w studium figuruje zabudowa jednorodzinna);
 • zmiana funkcji terenu po obu stronach ul. Wieśniaczej – z zabudowy mieszkaniowej na zieleń;
 • obniżenie klas ulic: Górczewskiej, Powstańców Śląskich, Połczyńskiej, Wolskiej, Kasprzaka, Solidarności, Prostej i Powązkowskiej;
 • dostosowanie przeznaczenia terenów na obszarze Glinianek Jelonek (w miejscu gdzie planowano sport i rekreację powstało osiedle);
 • dostosowanie przeznaczenia terenu w rejonie pętli Stare Bemowo (usługi nauki na terenie WAT zamiast zabudowy jednorodzinnej);
 • dostosowanie przeznaczenia terenów pomiędzy ul. Olbrachta a osiedlem Przyjaźń (zabudowa wielorodzinna zamiast wcześniej zakładanej jednorodzinnej);
 • rezygnacja z przebiegu trasy S7 przez osiedla mieszkaniowe na rzecz opracowania nowego projektu faktycznej obwodnicy miasta od strony zachodniej.

Im więcej mieszkańców przemówi wspólnym głosem, tym większe szanse, że zostanie on wysłuchany. Dlatego do dzieła – możecie przesłać pisma we wszystkich lub tylko wybranych przez was sprawach. Możecie też, na bazie przygotowanych przez nas wzorów, przygotować kolejne propozycje. To jest ten moment, kiedy wszyscy możemy się wypowiedzieć.

Jak złożyć wniosek do studium?

 • osobiście lub pocztą na adres:
  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
  ul. Marszałkowska 77/79
  00-683 Warszawa
  z dopiskiem „Wniosek do Studium”
 • elektronicznie – tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pamiętajcie – we wniosku należy podać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy!

#robimystudium #odnarzekaniadodziałania

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *