Dodatkowe wyjście ze stacji metra Lazurowa?

W piątek, 9 listopada, została podpisana umowa na ostatnie trzy stacje metra odcinka zachodniego drugiej linii oraz stację techniczno – postojową.
Prawie rok temu napisaliśmy o ogłoszeniu przetargu na projekt i budowę trzeciego etapu odcinka zachodniego drugiej linii metra, zamieszczając schematy lokalizacji poszczególnych stacji wraz z ich otoczeniem.

Już wtedy nasi czytelnicy zgłaszali nam wątpliwości co do braku wyjść ze stacji metra po zachodniej stronie ulicy Lazurowej:

Koniecznie powinno być wyjście po drugiej stronie ul. Lazurowej aby wysiadając z metra łatwo się dostać do autobusów w stronę Jelonek Południowych.

Naszym zdaniem są to słuszne wątpliwości, co potwierdza kolejna wiadomość od mieszkańca na naszą skrzynkę pocztową:

[…] W przypadku stacji Lazurowa (C3) w założeniach tych jest, moim zdaniem, bardzo poważny błąd. Z załączonego rysunku planu stacji wraz z wyjściami ze stacji brak jest wyjść po zachodniej stronie Lazurowej.

  1. Mieszkańcy aktualnie intensywnie zabudowywanego terenu pomiędzy ulicami Lazurową, Górczewską i Coopera powinni mieć możliwość zejścia do stacji metra ze swojej strony ul. Lazurowej. Już obecnie mieszka tam bardzo dużo ludzi, a w obecnie trwa budowa nowego, dużego  osiedla wzdłuż Lazurowej w stronę ul. Batalionów Chłopskich.
  2. Na południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania Lazurowa/Górczewska – bezpośrednio przy postulowanym zejściu do metra znajduje się przystanek autobusowy, na którym będą zatrzymywać się autobusy dowożące i rozwożące pasażerów metra w kierunku Boernerowa i ul. Połczyńskiej. Pasażerowie korzystający z tego przystanku powinni mieć możliwość zejścia prosto z przystanku do metra, a nie przejściem naziemnym. Ma to istotne znaczenie także z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu, jak również jego płynności. W swoich planach perspektywicznych miasto przewiduje wydłużenie trasy ul. Lazurowej przez lotnisko do Trasy Mostu Północnego, co spowoduje dodatkowe istotne zwiększenie ruchu przesiadkowego na przedmiotowym przystanku.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy po zachodniej stronie ulicy Lazurowej jest wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić tam co najmniej jedno wyjście metra, które będzie składać się ze zwykłych schodów, ciągu schodów ruchomych oraz windy. W tym celu wykorzystaliśmy fragment schematu lokalizacji stacji C3 wraz z jej otoczeniem, nakładając na niego:

  1. fragment mapy własności gruntów m.st. Warszawy z granicami działek ewidencyjnych,
  2. fragment projektu rozbudowy ulicy Lazurowej,
  3. propozycję rozbudowy podziemnego ciągu komunikacyjnego pod ul. Lazurową,
  4. propozycję rozmieszenia dodatkowego wyjścia ze stacji metra „0”
Stacja metra Lazurowa z wyjściem "0"

Źródło: Metro Warszawskie, opracowanie własne

Z powyższego rysunku wynika, że owszem, po zachodniej stronie Lazurowej jest wystarczająco dużo miejsca na wyjście ze stacji metra. Do jego realizacji wymagane będzie wykorzystanie działek o numerach 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2 z obrębu 61315. Powstały one w wyniku podziału posesji o adresach Lazurowa 129-141 w ramach budowy ronda Radia Wolna Europa i wszystkie poza ostatnią należą już do m.st. Warszawy. Dzięki temu nie ma konieczności ingerencji w nowy układ poszerzonej niedawno ulicy Lazurowej.

Dodatkowym argumentem za techniczną możliwością realizacji takiego rozwiązania jest jego uwzględnienie w pracy konkursowej firmy ILF na ten odcinek:
Koncepcja ILF dla stacji metra C3

Liczymy więc, że władze miasta dopilnują aby dodatkowe wyjście ze stacji metra po zachodniej stronie ulicy Lazurowej, mimo nieobecności w programie funkcjonalno – użytkowym z dokumentacji przetargu Metra Warszawskiego finalnie znalazło się również w projekcie budowlanym przygotowanym w ciągu najbliższego roku przez firmę ILF.

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *