Uwagi do projektu planu przestrzennego dla Chrzanowa

Spotkanie mieszkańców dotyczące MPZP dla Chrzanowa

Trwają prace nad planem zagospodarowania dla rejonu Chrzanowa. Jesteśmy już po etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu, a jeszcze do 11 lipca każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi czy postulaty – warto z tej możliwości skorzystać, bo to właśnie plan zagospodarowania będzie stanowił podstawę dla przyszłych decyzji inwestycyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania wyznaczy m.in. obszary zieleni, zabudowy mieszkaniowej, usługowej, dróg czy obiektów użyteczności publicznej. Poniżej publikujemy zestawienie uwag przygotowanych przez nas. Zachęcamy do korzystania z nich jako wzorca – we wpisie znajdziecie do pobrania plik, który – po uzupełnieniu Waszymi danymi – możecie przesłać do Biura Architektury i Planowania jako Wasz głos w ramach konsultacji projektu planu.

Poniżej 5 głównych zagadnień, co do których mamy uwagi:

Ulice i chodniki

Projekt planu przewiduje niedostatecznie gęstą siatkę ulic i ciągów pieszych. Nie mobilizuje inwestorów, by tworzyli ciągi piesze w miejscach, gdzie zaplanowano przerwy w zabudowie. Zaproponowany układ komunikacyjny oznacza, że mieszkańcy będą zmuszeni okrążać obszerne kwartały zabudowy, by dotrzeć do celu.

Ogrodzenia

Plan przewiduje możliwość grodzenia osiedli, co bardzo utrudniałoby przemieszczanie się pieszym. Należy umożliwić budowanie ogrodzeń, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom osiedli – tj. grodzenie wejść do bram budynków i na wewnętrzne dziedzińce, ale nie grodzenie przestrzeni, które mogą pełnić funkcję komunikacyjną – zieleńców i chodników pomiędzy budynkami.

Zieleń

Projekt planu powinien zapewniać więcej terenów zielonych, w tym niewielkie zielone skwery/zieleńce, pełniące rolę lokalnych placów dla poszczególnych osiedli – podobnie jak to ma miejsce np. na Żoliborzu.

Usługi

W projekcie planu stosunkowo niewiele przestrzeni przeznaczono pod usługi, a to właśnie tego typu obiekty będą oferować mieszkańcom miejsca pracy. Jeśli miejsca pracy nie powstaną w pobliżu osiedli mieszkaniowych, mieszkańcy Chrzanowa będą skazani na codzienne dojazdy do pracy do innych dzielnic. Tym samym Chrzanów stałby się kolejną “sypialnią” Warszawy, opustoszałą w ciągu dnia. Jednocześnie obniżyłoby to jakość życia mieszkańców Chrzanowa – im dłuższy czas dotarcia do pracy, tym mniej czasu na inne aktywności – w tym rekreację i odpoczynek. Postulujemy wprowadzenie do planu strefy budynków biurowych, która oddzielałaby strefę przemysłową (warsztaty/magazyny wzdłuż trasy S8) od osiedli mieszkaniowych. W ten sposób nie tylko zapewnimy infrastrukturę biurową, gdzie powstaną miejsca pracy, ale też stworzymy bufor w postaci dodatkowych budynków, chroniący osiedla mieszkaniowe od hałasu trasy szybkiego ruchu.

Przejścia dla pieszych

Plan przewiduje w kilku miejscach bezkolizyjne przejścia podziemne przez ulicę (w rejonie Lazurowej ale także w centralnej części Chrzanowa, przez przedłużenie ul. Człuchowskiej). Tego typu przejścia stanowią utrudnienie w poruszaniu się, m.in. osobom z ograniczoną mobilnością, osobom starszym, z kontuzjami, rodzicom z małymi dziećmi (w tym w wózkach) itp. Umożliwiają też kierowcom samochodów rozwijanie większych prędkości (brak konieczności zatrzymywania się), co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Należy zapewnić w tych miejscach naziemne przejścia dla pieszych.

Do pobrania:
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa (.docx)
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *