O zmianach spowodowanych budową metra na Bemowie

Schemat skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewska – wariant MIN i REK.

Rozpoczęcie budowy metra w naszej dzielnicy zbliża się coraz większymi krokami, miesiąc temu Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na budowę 2-kilometrowego odcinka zachodniego na Bemowo – od stacji C6 Księcia Janusza do stacji C4 Powstańców Śląskich. Za miesiąc mamy poznać nazwy wykonawców, którzy zgłosili swoje oferty w tym postępowaniu.

Jednocześnie miejskie Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym już w styczniu 2017 roku zawarło z firmą TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, SZAGAŁA SP.J. umowę na opracowanie pn. Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodniopółnocnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie z 4,5 miesięcznym terminem wykonania. W związku z nieudanym konkursem na ostatnie 3 stacje i STP Mory termin ten jednak przedłużył się do marca br.

Poniżej zamieszczamy uzyskane z Urzędu Miasta materiały, które pozwalają sobie wyobrazić, jaka będzie skala utrudnień, gdy budowa metra w przyszłym roku wkroczy na Bemowo:

A) Raport z etapu II dla części B – Bemowo:

Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodniopółnocnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie

B) Propozycja zmian w układzie drogowym i organizacji ruchu, związanych z budową drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji) – wariant MIN(imalny):

Propozycja zmian w układzie drogowym i organizacji ruchu, związanych z budową drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji) - wariant MIN

C) Propozycja zmian w układzie drogowym i organizacji ruchu, związanych z budową drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji) – wariant REK(omendowany):Propozycja zmian w układzie drogowym i organizacji ruchu, związanych z budową drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji) - wariant REK

Dodatkowo na podstawie rysunków A) oraz B) opracowaliśmy odpowiednio interaktywne mapy dostępne poniżej:

Na deser zaś propozycje zmian tras linii transportu zbiorowego podczas budowy metra na Bemowie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *