Górczewska od nowa

Nowa Górczewska - konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne dotyczące tego, jak powinna wyglądać ulica Górczewska po zakończeniu budowy metra na Wolę i Bemowo. To świetna okazja by urządzić tę ulicę na nowo i zadbać o wygodę wszystkich jej użytkowników. Projektanci zaproponowali dwa ciekawe warianty dla tej ulicy, które są obecnie analizowane przez mieszkańców. Zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas otwartych spotkań, ostateczny kształt Górczewskiej będzie wypadkową już zaproponowanych rozwiązań ale też uwag i propozycji zgłaszanych przez wszystkich uczestników konsultacji. Wspólnie z innymi aktywnymi mieszkańcami obu dzielnic wypracowaliśmy postulaty, które naszym zdaniem należy uwzględnić przy planowaniu docelowego kształtu tej ulicy:

 1. Popieramy ogólne założenie, aby ulica Górczewska miała po dwa pasy w każdym kierunku na całej długości. Ulica zyska miejski charakter, a przestrzeń wzdłuż jezdni zagospodarowana zostanie na zieleń, miejsca postojowe, chodniki i drogi rowerowe.
 2. Popieramy utworzenie nowych przejść dla pieszych:
  • na wysokości ul. Tyszkiewicza,
  • pomiędzy parkami Moczydło i Szymańskiego,
  • na wysokości wjazdu do centrum handlowego Tesco.

  Zaproponowane przez projektantów lokalizacje nowych przejść stanowią istotne uzupełnienie dostępnej dotychczas infrastruktury pieszej. We wskazanych miejscach brakowało możliwości bezpiecznego przedostania się na drugą stronę ulicy Górczewskiej, co w znacznym stopniu wydłużało drogę pieszych.

 3. Postulujemy wyniesienie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez małe boczne ulice odchodzące od ulicy Górczewskiej i wjazdy/ wyjazdy z centrów handlowych. Znacznie zwiększy to bezpieczeństwo pieszych i ograniczy niebezpieczne sytuacje na przejazdach rowerowych.
 4. Postulujemy wyprostowanie przebiegów dróg dla rowerów tam, gdzie jest to możliwe (rejony skrzyżowań) – pozwoli to ograniczyć potencjalne konflikty z pieszymi i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów.
 5. Postulujemy zastosowanie choćby łagodnego „esowania” jezdni oraz inne elementy uspokojenia ruchu w celu urealnienia przestrzegania ograniczeń prędkości. Chcemy, by Górczewska była ulicą bezpieczną dla wszystkich.
 6. Postulujemy likwidację odrębnych pasów do skrętu w prawo, aby nie rozbudowywać nadmiernie skrzyżowań. Mniejsza liczba pasów w rejonie skrzyżowania to krótsze odległości i czas przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Wygospodarowana w ten sposób przestrzeń powinna zostać wykorzystana na powiększenie azyli dla pieszych.
 7. Postulujemy rezygnację z zatok autobusowych. Zatoki autobusowe ograniczają miejsce dla pieszych i pasażerów czekających na przystankach, a to właśnie w tych rejonach potrzebna jest dla nich dodatkowa przestrzeń. Zatoki wydłużają też czas odjazdu z przystanku, co spowalnia kursowanie autobusów. Wreszcie brak zatok jest sprawdzonym i skutecznym środkiem fizycznego uspokojenia ruchu, co przekłada się na bezpieczeństwo na drodze.
 8. Wentylatornie metra proponujemy urządzić jako „zielone wywietrzniki” czyli infrastrukturę obsadzoną zielenią. Elementy techniczne też mogą cieszyć oko i poprawiać jakość przestrzeni publicznej.

Nowa Górczzewska - konsultacje społeczne

Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania mają na celu ucywilizowanie ulicy Górczewskiej i stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim użytkownikom, spójnej na całej długości. Szczególną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza niechronionych użytkowników ruchu.

W ramach nowej koncepcji ulicy Górczewskiej chcielibyśmy podkreślić konieczność kompleksowego i całościowego potraktowania ulicy Górczewskiej, od zachodniego krańca miasta do ulicy Młynarskiej. Optymalnym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie zakresu przebudowy o ulicę Leszno, przynajmniej na odcinku do Okopowej, by cały ciąg komunikacyjny zaprojektowany został w sposób spójny. Nie zgadzamy się na dzielenie ul. Górczewskiej na część o standardzie miejskim i część substandardową. Cała Wola i Bemowo zasługują na dobre projektowanie przestrzeni publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *