Uwagi do projektu planu przestrzennego dla Jelonek Południowych

Trwają prace nad planem zagospodarowania dla rejonu Jelonek pomiędzy ulicami Człuchowską, Powstańców Śląskich, Połczyńską i Lazurową. Weszliśmy właśnie w etap wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, podczas którego każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi czy postulaty – warto z tej możliwości skorzystać, bo to właśnie plan zagospodarowania będzie stanowił podstawę dla przyszłych decyzji inwestycyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania wyznaczy m.in. obszary zieleni, zabudowy mieszkaniowej, usługowej, dróg czy obiektów użyteczności publicznej. Poniżej publikujemy zestawienie uwag składanych przez nas. Zachęcamy do korzystania z nich jako wzorca – we wpisie znajdziecie do pobrania plik, który – po uzupełnieniu Waszymi danymi – możecie przesłać do Biura Architektury i Planowania jako Wasz głos w ramach konsultacji projektu planu. Termin upływa 8 stycznia 2018 r.

Co proponujemy? Naszym zdaniem niezbędne jest zachowanie równowagi między dogęszczaniem zabudowy mieszkaniowej i usługowej Jelonek Południowych, a zapewnieniem mieszkańcom przestrzeni do relaksu w swoich najbliższym sąsiedztwie: terenów zieleni i zieleni urządzonej, terenów pod obiekty sportowe i kulturalne. (To podejście jest zresztą zbliżone wizji zrównoważonego rozwoju przestrzennego Bemowa i Warszawy w ogóle.) Jednocześnie w naszej opinii wielką wagę należy przykładać do uwzględnienia terenów pod infrastrukturę użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, przychodnie etc.). Będzie ona w stanie obsłużyć dodatkowych mieszkańców, którzy pojawią się, jeśli powstanie umożliwiana zapisami planu zabudowa mieszkaniowa.

Do pobrania:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek Południowych

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek Południowych

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *