Przetarg na projekt i budowę trzeciego etapu odcinka zachodniego drugiej linii metra

Wiata wejściowa elewacja – schemat w skali 1:50

Po tym jak Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wyniki konkursu na koncepcję architektoniczno-budowlaną trzeciego etapu odcinka zachodniego drugiej linii metra, a miasto przegrało odwołanie w sądzie od tej decyzji zrezygnowano z ogłaszania kolejnego konkursu oraz ogłoszono od razu przetarg na projekt i budowę.

Ponieważ Metro Warszawskie nie traciło czasu po ogłoszeniu unieważnienia konkursu i przystąpiło do opracowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ostatnich trzech stacji metra ze stacją techniczno-postojową Mory w naszej dzielnicy nie mogliśmy nie zajrzeć do dokumentacji przetargowej w celu zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami.

Stacja C3 „Lazurowa” oraz węzeł przesiadkowy

W przypadku stacji znajdującej się w rejonie dzisiejszej pętli autobusowej osiedle Górczewska lokalizacja jest zgodna z zeszłoroczną propozycją Metra Warszawskiego. Nowością za to jest projektowany układ wyjść ze stacji metra:

 1. W południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania ulicy Lazurowej i Doroszewskiego (potencjalna kolizja z drogą dojazdową do budynku Doroszewskiego 13).
 2. W miejscu wyjazdu ze stacji Orlen (Lazurowa 40), w pobliżu przystanek autobusowy.
 3. W miejscu budynku pętli autobusowej, w pobliżu dwie stacje rowerowe Veturilo.
 4. Pośrodku pętli tramwajowej, w pobliżu parking rowerowy na minimum 150 miejsc oraz parking K+R.
 5. W miejscu wjazdu na parking przy budynku Górczewska 228A.
 6. W miejscu wjazdu na parking budynku Górczewska 228, w pobliżu przystanek autobusowy.

Co zaś się tyczy terenu zajętego do dyspozycji na węzeł przesiadkowy zintegrowany ze stacją metra, tym razem zamawiający ściśle określił minimalny zakres działek (pętla autobusowa i tramwajowa) oraz opcjonalny. Po stronie zachodniej jest to teren takich miejsc jak McDonald’s, Orlen oraz parking na rogu Lazurowej i Doroszewskiego, po stronie wschodniej cały teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” na rogu Doroszewskiego i Klemensiewicza (administracja spółdzielni, parking społeczny, teren zielony zajmowany przez wesołe miasteczko).

Z punktu widzenia planowania przesiadek należy położyć szczególny nacisk na dogodność przesiadek pomiędzy autobusami i metrem, następnie autobusami i tramwajami, a na ostatnim miejscu pomiędzy tramwajami i metrem.

Schemat lokalizacji stacji C3 wraz z otoczeniem w skali 1:1000

Stacja C2 „Chrzanów”

4 wyjścia ze stacji w każdym z narożników skrzyżowania ulicy Szeligowskiej i Rayskiego oraz dwa przy północnej głowicy stacji po obu stronach Rayskiego (pomiędzy numerem 7 a 9).

Schemat lokalizacji stacji C2 wraz z otoczeniem w skali 1:1000

Stacja C1 „Połczyńska” oraz węzeł przesiadkowy

4 wyjścia ze stacji w każdym z narożników skrzyżowania ulicy Połczyńskiej i Sochaczewskiej oraz dwa przy północnej głowicy stacji po obu stronach Sochaczewskiej.

Jeśli chodzi o węzeł przesiadkowy to ma się on znajdować w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Połczyńskiej i Sochaczewskiej, a preferuje się północno-zachodni narożnik tego skrzyżowania.

Schemat lokalizacji stacji C1 wraz z otoczeniem w skali 1:1000

Stacja Techniczno-Postojowa „Mory”

Z ciekawszych zmian warto odnotować rezygnację z objęcia ogrodzeniem STP dużej części alei Lipowej, chronionego pomnika przyrody, pod którą zrezygnowano z toru do zawracania pod powierzchnią. Zdecydowano się zaś na skorzystanie z terenu Ożarowa Mazowieckiego co wymusza przesunięcie ulicy Krańcowej wzdłuż nasypu ulicy Gierdziejewskiego.

Schemat zagospodarowania Stacji Techniczno – Postojowej Mory w skali 1:2000

Nowe wymagania dla węzłów przesiadkowych

W wymaganiach dla węzłów przesiadkowych pojawiły się nowe elementy, m.in.:

 • co najmniej 50% stanowisk na placu postojowym dla autobusów miejskich musi być wyposażonych w punkt ładowania do krótkotrwałego ładowania autobusów elektrycznych za pomocą pantografu na dachu autobusu. Pozostałe stanowiska mają być przystosowane do zamontowania punktu ładowania.
 • przystanki komunikacji miejskiej i podmiejskiej powinny być zadaszone.
 • należy przewidzieć stanowiska (3-5) dla pojazdów w formule car-sharingu.
 • należy przewidzieć miejsca do ładowania samochodów z napędem elektrycznym (3-5).
 • miejsca postojowe dla pojazdów obsługujących funkcje handlowe i gastronomiczne poczekalni dla pasażerów.
 • na terenie węzła należy przewidzieć pomieszczenie przeznaczone na Punkt Obsługi Pasażerów o powierzchni +/- 100m2.

Sam Program Funkcjonalno-Użytkowy ma przeszło 900 stron, ale materiały wykorzystane w tym wpisie umieściliśmy na Dysku Google:

Źródło: Metro Warszawskie.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *