Stoimy murem za warszawskimi zabytkami

Osiedle Przyjaźń - układ urbanistyczny w Gminnej Ewidencji Zabytków

W poniedziałek Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o wypowiedzeniu porozumienia między Wojewodą Mazowieckim, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a miastem stołecznym Warszawą, co skutkuje de facto likwidacją Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Jakie to może mieć znaczenie dla nas, mieszkańców? Wbrew pozorom duże – Stołeczny Konserwator czuwa nad zabytkami, takimi jak Boernerowo, Fort Bema czy Osiedle Przyjaźń, wstrzymuje zakusy deweloperów np. do zabudowy czy wycinania drzew w zabytkowych parkach – rocznie prowadzi kilka tysięcy najróżniejszych spraw, więcej niż na całym Mazowszu. Pozbawienie go dotychczasowych kompetencji oznacza w praktyce paraliż takiej ochrony. Dlatego też organizacje pozarządowe oraz grupy lokalne, wśród nich także my Bemowiacy, zabrały głos w tej sprawie, wzywając Wojewodę Mazowieckiego do cofnięcia powziętej decyzji.
Zachęcamy więc: poprzyjcie nasze działania i stańcie murem za warszawskimi zabytkami – za Fortem Bema, osiedlem Przyjaźń, Boernerowem, pozostałościami po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej i i wieloma innymi, ważnymi dla nas wszystkich miejscami i PODPISZCIE PETYCJĘ, a także udostępniajcie dalej: www.petycjeonline.com/stoimy_murem_za_warszawskimi_zabytkami 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *