Raport o oddziaływaniu na środowisko dla III etapu zachodniego odcinka II linii metra

III etap zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie

23 stycznia 2017 r. firma ARCADIS Sp. z o.o. ukończyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Budowy II linii metra – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 do Stacji Techniczno-Postojowej Mory.

Przypomnijmy, że obecnie nadal trwa ogłoszony pod koniec października 2016 r. konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną dla tego odcinka. W dniu 25.01.2017 r. obradował Sąd Konkursowy, który dopuścił do składania prac konkursowych 5 firm (z 7 oferentów). Termin składania projektów koncepcyjnych upływa 4 maja 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Metra Warszawskiego.

Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumenty na Dysku Google

Dokumenty udostępniliśmy w postaci elektronicznej na Dysku Google.

Dziękujemy za ich udostępnienie Biuru Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Jak zapoznać się z raportem? Po otworzeniu powyższego odnośnika do Dysku Google najłatwiej zacząć z dokumentem o nazwie „Streszczenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko.pdf” ponieważ jest ono w języku niespecjalistycznym i ma 22 strony. Odważni mogą sięgnąć od razu po pełny „Raport o oddziaływaniu na środowisko.pdf” (253 strony).

Ze streszczenia możemy dowiedzieć się np. podstaw technologii budowy:

Stacje, wentylatornie, łącznik tunelowy, komora połączeń torowych i torów do zmiany kierunku jazdy, szyb startowy tarcz oraz obiekty STP Mory będą wykonywane w wykopach otwartych. Natomiast tunele szlakowe będą realizowane metodą tarczową przy wykorzystaniu tzw. tarcz zmechanizowanych TBM, tj. mechanicznych urządzeń wyposażonych w głowice urabiające grunt, który następnie jest wynoszony na powierzchnię terenu.

Dalej zaś o oddziaływaniu przedsięwzięcia m.in.:

 • w zakresie emisji hałasu
 • w zakresie emisji drgań
 • na powietrze atmosferyczne
 • na klimat
 • na zabytki i dobra kultury
 • na krajobraz
 • na środowisko przyrodnicze
 • na zdrowie ludzi
 • na dobra materialne

Jak i później – o działaniach mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Jeden z przykładów w zakresie technologii i zagospodarowania to zapewnienie przejezdności pojazdów poruszających się ul. Górczewską i ul. Połczyńską na czas prac realizacyjnych.

Kolejnym istotnym elementem są załączniki do raportu (spis załączników), m.in.:

 • Załącznik 2 – Lokalizacja terenu planowanego przedsięwzięcia
 • Załącznik 3 – Plan sytuacyjny
 • Załącznik 4 – Hałas
 • Załącznik 5 – Powietrze atmosferyczne
 • Załącznik 9 – Inwentaryzacja zieleni
 • Załącznik 10 – Raport z inwentaryzacji przyrodniczej

Załączniki składające się z więcej niż jednego dokumentu umieszczone zostały w osobnych folderach.

Mieszkańców budynków (nieprzeznaczonych do wyburzenia) szczególnie zainteresują załączniki 4 i 5, gdzie mogą zapoznać się mi.n. z przewidywanymi granicami zasięgu hałasu w porze dziennej/nocnej podczas budowy lub eksploatacji czy wielkością stężeń zanieczyszczeń powietrza takich jak np. pył PM-10, tlenek węgla, pył zawieszony PM 2,5.

Inna ciekawa kwestia, to w którą stronę będzie miało miejsce drążenie tuneli:

Szyb startowy tarcz znajdować się będzie w północnej części stacji C1. Podstawową funkcją szybu będzie montaż i rozruch tarcz drążących. Drążenie będzie się odbywało jedną lub dwiema tarczami jednocześnie.
Demontaż tarcz przewiduje się w szybie demontażowym usytuowanym przy stacji C4, która zlokalizowana jest poza planowanym przedsięwzięciem.

Możemy też dowiedzieć się co nie co o synchronizacji budowy stacji i drążenia tuneli:

Dla ciągłości procesu drążenia tuneli szlakowych Inwestor przyjął zasadę wyprzedzającej realizacji obiektów stacyjnych – przynajmniej do fazy umożliwiającej przejazd tarcz przez wykonane sekcje ścian szczelinowych na wejściu i wyjściu ze stacji lub przejazd tarcz przez wykonaną konstrukcję obiektu.

Oraz odległości między najwyższym punktem tunelu a powierzchnią/fundamentami budynków:

Tunele szlakowe będą drążone z zachowaniem co najmniej 6-cio metrowego dystansu najwyższego punktu tunelu od powierzchni terenu i/lub spodu fundamentów budynków istniejących w sąsiedztwie.

Należy jednak pamiętać, że powyższe dokumenty w żaden sposób nie uwzględniają zmienionej lokalizacji stacji C3 „Lazurowa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *