Nowa lokalizacja Bemowskiego Centrum Kultury i nie tylko

Lokalizacje Bemowskiego Centrum Kultury

Skrzyżowanie ulicy Powstańców Śląskich i Radiowej ma być nową lokalizacją dla Bemowskiego Centrum Kultury. Taka informacja przewija się w mediach. Pojawia się jednak pytanie, gdzie dokładnie. Otóż w jego południowo-wschodnim narożniku w postaci prostokątnego budynku zajmującego obszar zaznaczony kolorem błękitnym na poniższej grafice:Lokalizacja Bemowskiego Centrum Kultury

Obszar ten wynika wprost z obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała, plan, legenda). Teren e2.1U określa jako usługowy i ustala co następuje:

  • realizację nowej zabudowy
  • obowiązującą linię zabudowy od strony ul. Powstańców Śląskich, przy czym odcinki ciągłej zabudowy nie powinny być dłuższe niż 80 m
  • lokalizację lokali usługowo-handlowych w parterach budynków oraz realizację podcieni od strony ul. Powstańców Śląskich
  • wprowadzenie przejść pomiędzy ul. Powstańców Śląskich i istniejącym osiedlem mieszkaniowym
  • realizację parkingu podziemnego pod działką
  • likwidację istniejącej zabudowy, w tym obiektów tymczasowych i prowizorycznych

Dopuszcza natomiast:

  • maksymalną długość elewacji budynku nie większą niż 25 m
  • realizację parkingu wielopoziomowego, zgodnie z ustaleniami par. 40 pkt 3
  • nadwieszenie zabudowy powyżej pierwszej kondygnacji nad ulicą, przy wysięgu nie większym niż 3 m i przy zachowaniu skrajni ruchu pieszego i kołowego

Fragment rysunku planu z naszym objaśnieniem możecie zobaczyć poniżej:

Lokalizacja Bemowskiego Centrum Kultury

O bezdomności BCK-u pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku. Poruszyliśmy wtedy także kwestię lokalu dla Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). Na początku lutego Rada Dzielnicy Bemowo zaopiniowała pozytywnie zaproponowaną przez Zarząd Dzielnicy zmianę w budżecie dzielnicy na rok 2017 polegającą na zwiększeniu środków finansowych w kwocie 114.000 zł z przeznaczeniem na wynajem lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej.

Podobnie sytuacja ma się z samym BCK-iem, pod koniec stycznia Zarząd Dzielnicy wystąpił do Prezydenta Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017-2045. W części dotyczącej BCK-u można przeczytać następujące uzasadnienie:

Wprowadza się do WPF nowe zadanie do realizacji w latach 2017-2019 z kwotą 500.000 zł w roku 2017, 5.500.000 zł w roku 2018 i 18.000.000 zł w roku 2019.
Zakres zadania obejmuje budowę budynku Bemowskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-teatralną, salami zajęć warsztatowych, pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi i technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingami.
Na rok 2017 (w ramach jednorocznego zadania „Budowa Bemowskiego Centrum Kultury – prace przygotowawcze”) zaplanowano przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji budowy Bemowskiego Centrum Kultury oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa obiektu Bemowskiego Centrum Kultury oraz zagospodarowanie terenu przewidziana została na lata 2018-2019.

Wszystkie te działania są jak najbardziej pożądane i cieszymy się, że wreszcie mają miejsce. Liczymy, że odpowiednie zmiany zostaną przegłosowane w Radzie Warszawy, co pozwoli zacząć je realizować. Najbliższa sesja Rady Warszawy, odbędzie się według harmonogramu za niecały miesiąc – tj. 16 marca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *