Bemowo w 2017 r. – na co wydamy pieniądze?

Nowy rok to nowy budżet miasta i dzielnicy. Stosowna uchwała Rady Warszawy została przyjęta w grudniu 2016 r. i stanowi podstawę dla wydatków naszego samorządu w całym roku 2017. Jesteście ciekawi na co wydamy nasze pieniądze?

Specjalnie dla was przebrnęliśmy przez ponad 700 stron materiałów (!), żebyście nie musieli robić tego sami i prezentujemy wam wszystko to, co powinniście wiedzieć o planowanych w najbliższym roku wydatkach samorządu na Bemowie.

Inwestycje

W tegorocznym budżecie Bemowa na inwestycje przewidziano nieco ponad 58 mln zł. Połowę tej kwoty pochłonie infrastruktura edukacyjna (rozbudowa istniejących obiektów a także budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego dla Chrzanowa), a nieco ponad jedną czwartą – inwestycje z zakresu transportu i komunikacji (przede wszystkim budowa i przebudowa ulic, ale też chodników i dróg dla rowerów). Ważną kategorię wydatków stanowią też inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i opieki społecznej, czyli nowe żłobki.

budzet_3

Oczywiście znaczna część inwestycji to projekty wieloletnie, część z nich zresztą już się rozpoczęła i będzie kontynuowana przez kolejne lata. Na szybki efekt (zakończenie w 2017 roku) możemy liczyć w przypadku chodników i dróg dla rowerów, placów zabaw i infrastruktury w Parku Górczewska czy modernizacji hali OSiRu. Natomiast takie inwestycje jak budowa ulicy Kopalnianej czy Marynin zostaną ukończone dopiero w kolejnych latach.

Wszystkie projekty zaplanowane do realizacji w ramach bemowskiego budżetu prezentuje przygotowana przez nas mapa. Dodatkowo, zamieściliśmy na niej także inwestycje finansowane z budżetu ogólnomiejskiego, które będą realizowane na terenie Bemowa przez miejskie jednostki organizacyjne.

Warto zaznaczyć, że aż 18 spośród 45 przedsięwzięć prezentowanych na naszej mapie to pomysły zgłoszone w ubiegłych latach przez mieszkańców do Budżetu Partycypacyjnego. Pamiętajcie, że możecie mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu – kolejna edycja już ruszyła i swoje pomysły możecie zgłaszać do 23 stycznia!

Wydatki bieżące

Budżet dzielnicy to jednak nie tylko inwestycje, ale także bieżące wydatki na funkcjonowanie różnego rodzaju instytucji i świadczenie usług mieszkańcom. W porównaniu z inwestycjami brzmi to może mniej spektakularnie, ale to właśnie wydatki bieżące stanowią znakomitą większość (niemal 84%) wydatków planowanych na Bemowie na 2017 rok. Warto się zatem przyjrzeć bliżej, z jakimi kosztami mamy tu do czynienia.

budzet_2

Tutaj również największą kategorię kosztów stanowią wydatki związane z edukacją. Na prowadzenie bemowskich przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej wydamy łącznie 154 mln zł. W tej puli mieszczą się także bieżące remonty placówek, prowadzenie stołówek, zajęcia na basenach i w halach sportowych oraz stypendia socjalne i za wyniki w nauce. Drugą ważną kategorię wydatków bieżących (1/4) stanowi ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Niemal 74 mln zł pochłoną prowadzenie ośrodka opieki społecznej, program profilaktyki alkoholowej, świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i inne formy pomocy. Trzecią pod względem wielkości środków grupę wydatków stanowią te związane z zarządzaniem dzielnicą (34,5 mln zł, niemal 12% wszystkich wydatków bieżących). Chodzi przede wszystkim o koszty funkcjonowania urzędu – w tym wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, obsługę informatyczną czy bieżące remonty.

A bardziej konkretnie? Wybraliśmy kilka pozycji takich bieżących kosztów i przedstawiliśmy je na poniższej infografice.

budzet_01

Podsumowanie

Budżet jaki jest każdy widzi. Co nam się podoba? Szczególnie cieszy zapowiedź budowy nowej siedziby dla Bemowskiego Centrum Kultury – na razie zabezpieczono 500 tys. na prace przygotowawcze. Liczymy na konkurs architektoniczny, który pozwoli utworzyć nowoczesny obiekt, będący centrum życia kulturalnego i społecznego w dzielnicy. Martwi natomiast to, że nie przewidziano żadnych działań związanych z zagospodarowaniem budynku, który przez pewien czas planowano zaadaptować na siedzibę BCK, czyli popadającej w ruinę willi na Forcie Bema. Smutną konstatacją jest również to, że na liście przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku nadal “wiszą” projekty z budżetu partycypacyjnego, które powinny być już zrealizowane. Miejmy nadzieję, że kolejnych opóźnień, tak w projektach zgłaszanych w ramach BP jak i w przypadku pozostałych inwestycji, już nie będzie.

4 komentarze

 • Didier

  Co ze ścieżką rowerową na Kaliskiego?

 • Warszawiak

  Co się dzieje z rozpoczętą już budową żłobka przy ul. Obrońców Tobruku?

  • Paulina

   Zgodnie z informacją przedstawioną na ostatnim posiedzeniu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego, zakończono już remediację gruntu a dalsza budowa potrwa do końca roku. Odbiory planuje się na początku 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *