Reforma oświaty – w jaki sposób władze Bemowa planują ją wdrożyć?

19 grudnia opublikowaliśmy mapę nowych obwodów szkół podstawowych na Bemowie, stworzoną na podstawie uchwały Zarządu Dzielnicy Bemowo nr 1042/2016 w sprawie przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do nowego systemu ustroju szkolnego podjętej 29 listopada br. W dokumencie tym władze dzielnicy zaproponowały nową sieć szkół podstawowych wraz z granicami ich obwodów, jak również sposób przekształcenia gimnazjów w trakcie ich wygaszania. Poniżej znajdziecie syntetyczne podsumowanie tego, co już wiemy o planowanych zmianach w bemowskiej oświacie.

Nowe obwody na Bemowie

Mapa propozycji nowych obwodów szkół podstawowych od 1 września 2017 r.  (projekt)

Jeśli zawarte w uchwale propozycje zostaną wprowadzone w życie, od 1 września 2017 r. na Bemowie będzie funkcjonowało 12 szkół podstawowych:

 • 3 nowe szkoły podstawowe (z oddziałami gimnazjalnymi, które będą funkcjonować do ich wygaszenia), powstałe z przekształcenia gimnazjów nr 81, 82 i 83
 • Obwody 8 już istniejących zostaną zmienione (SP 82, 301, 306, 316, 321, 341, 350, 357)
 • Gimnazjum nr 85 zostanie zlikwidowane z dniem 31.08.2018 r.
 • Gimnazjum nr 86 zostanie włączone w strukturę organizacyjną SP nr 150
 • W każdej z tych szkół ma zostać zorganizowany oddział przedszkolny, funkcjonujący od 1.09.2017 r.
 • Każda z 12 szkół podstawowych ma funkcjonować w oddzielnym budynku
 • W każdej ze szkół podstawowych zaplanowano rekrutację do klas pierwszych
 • Klasy II i III gimnazjalne mają mieć zapewnioną kontynuację nauki w dotychczas zajmowanych budynkach

Urzędnicy zabezpieczyli ponad 2,2 mln zł na koszty odpraw dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół w latach 2017–2019. 6 tys. zł ma kosztować sama zamiana tablic i pieczęci dla czterech szkół. Przewidziano także środki na doposażenie, adaptacje i remonty placówek w wysokości 7 mln zł.

Warto wspomnieć, że uchwała została przekazana do stołecznego ratusza do Biura Edukacji, które ma za zadanie przygotować kolejną uchwałę, którą z kolei będzie przyjmować Rada Miasta. Oznacza to, że ostateczna akceptacja bemowskich propozycji należy do ogónomiejskiej Rady Warszawy.

Główne założenia reformy oświaty w Polsce

Ustawy, które wprowadzają reformę oświaty w Polsce, zostały już przyjęte przez Parlament i obecnie oczekują już tylko na podpis Prezydenta. Wejście w życie tych aktów prawnych oznacza wielkie zmiany już od 1 września 2017 r.:

 • przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego techników
 • powstaną dwustopniowe szkoły branżowe, które zastąpią szkoły zawodowe
 • rozpocznie się wygaszanie gimnazjów

Co te zmiany oznaczają w praktyce? Dziennik Gazeta Prawna opublikował przydatną infografikę, która pokazuje, co czeka dziecko w zależności od wieku, w jakim będzie w roku szkolnym 2016/2017 (link do infografiki >>>).

Czy jest obowiązek przeniesienia dziecka do nowego obwodu?

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi to samorząd, czyli w naszym przypadku Dzielnica Bemowo, zdecyduje, czy dzieci zostaną w tej samej szkole czy też zostaną przeniesione do innej szkoły w aktualnym rejonie, otwartej np. w dawnym gimnazjum. Takie przeniesienie może odbyć się dla całej klasy lub ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jednak, jak informują nas rodzice, którzy uczestniczyli w dotychczas organizowanych przez dyrekcje szkół spotkaniach informacyjnych, władze Bemowa deklarują, że to właśnie rodzice będą mogli zdecydować, czy przenoszą dziecko do szkoły w obwodzie zgodnym z jego miejscem zamieszkania według nowego podziału, czy też uczeń pozostaje w dotychczasowej placówce.

W kilku bemowskich podstawówkach rodzice uczniów klas szóstych otrzymali informację, że do 10 stycznia 2017 r. są zobowiązani wypełnić deklarację, którą szkołę wybierają dla swojego dziecka od roku szkolnego 2017/18 – do wyboru mają trzy obecne gimnazja, które mają zostać przekształcone w szkoły podstawowe, jest także miejsce na wpisanie szkoły “Innej”, gdzie można wskazać, że dziecko pozostaje w dotychczasowej szkole.

Z kolei rekrutacja do klas pierwszych ma się odbywać według obwodów, jednakże jeśli uczeń uczęszcza w obecnym roku do zerówki w placówce innej niż wynikałoby z nowych obwodów, rodzice mają prawo wyboru między pozostawieniem dziecka w dotychczasowej szkole a przeniesieniem do rejonowej podstawówki.

Naszym zdaniem propozycja nowej sieci szkół podstawowych na Bemowie, zanim została przyjęta uchwałą Zarządu, powinna była być szerzej komunikowania, jeśli nie wręcz poddana konsultacjom społecznym. Rodzice chcieliby móc zabrać głos jeszcze na etapie kształtowania propozycji wdrożenia reformy przez Zarząd Dzielnicy, a nie być stawiani przed faktem dokonanym. Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie już od września 2017 r. tej tak pośpiesznie przyjętej reformy jest wielkim wyzwaniem dla władz Bemowa, które w krótkim czasie muszą wypracować rozwiązania godzące oczekiwania uczniów i ich rodziców z dostępną infrastrukturą, kadrą i finansami. Jednakże brak szerszej debaty o zmianach powoduje niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa w bemowskich rodzinach. Tych kilka spotkań informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz dyrekcje szkół, na które zapraszani byli tylko wybrani przedstawiciele rad rodziców, nie uspokoiło nastrojów. W tym miejscu warto wspomnieć, że zaplanowano już spotkania informacyjne w gimnazjach, które mają zostać przekształcone w nowe szkoły podstawowe.

 • Gimnazjum nr 83 ul. Andriollego 1:
  3 stycznia 2017 r. godz. 17:00
 • Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10:
  5 stycznia 2017 r. godz. 18:00
 • Gimnazjum nr 82 ul. Czumy 8:
  9 stycznia 2017 r. godz. 18:00

Spotkania informacyjne dla rodziców w dotychczasowych gimnazjach/ nowych SP

Mamy nadzieję, że Urząd Dzielnicy jak najszybciej podejmie szeroką kampanię informacyjną, która wyjaśni, co planowane zmiany oznaczają w praktyce, a także wsłucha się w głosy zwykłych mieszkańców, którzy z efektami reformy będą żyć na codzień.

2 komentarze

 • Marcin

  Przeraża mnie jedna podstawówka na Rozłogi dla całego Chrzanowa 😐 Sam mieszkam na Szeligowskiej i liczyłem, że moje dziecko zostanie wysłane do szkoły na Tkaczy. Jeżeli na Rozłogi trafią wszystkie dzieci z obecnej połowy Jelonek, całej Batalianów i wszystkich bloków na Chrzanowie to chyba nauczyciele będą na trzy zmiany pracować. Szkoda, że dzieci będą musiały chodzić na lekcje w godzinach popołudniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *