Październikowe zmiany w budżecie miasta

Zdjęcia sali Rady Miasta

W czwartek, 20 października br. na sesji Rady Miasta będą głosowane następujące zmiany w budżecie miasta dotyczące naszej dzielnicy:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Drogi i mosty
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka – Wolska – Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta

W związku z przedłużającymi się konsultacjami oraz pracami koordynacyjnymi projektu zmniejsza się plan wydatków na 2016 r. o kwotę 2.000.000 zł, którą przesuwa się na 2017 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2016 r. – 7.979.755 zł, 2017 r. – 2.246.000 zł.

Realizacja projektu „Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek”

Wprowadza się do budżetu na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 440.182 zł, w tym: 2016 r. – 1.000 zł, 2017 r. – 439.182 zł. Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 750 m na odcinku od ul. Pirenejskiej 8 do ul. Zachodzącego Słońca 25. W bieżącym roku planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych.

Realizacja projektu „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej”

Wprowadza się do budżetu na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 342.364 zł, w tym: 2016 r. – 1.000 zł, 2017 r. – 341.364 zł. Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 590 m. W bieżącym roku planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych.

Realizacja projektu „Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego”

Wprowadza się do budżetu na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 270.750 zł, w tym: 2016 r. – 1.000 zł, 2017 r. – 269.750 zł. Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 410 m. W bieżącym roku planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych.

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. ul. Sternicza – ul. Górczewska

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zostały złożone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej), zmienia się rozkład planowanych wydatków w latach. Ponadto, zabezpiecza się dodatkowe środki na odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod inwestycję w wysokości 21.760.378 zł. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2016 r. – 2.715.835 zł, 2017 r. – 29.903.155 zł, 2018 r. – 46.260.378 zł.

Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska – ul. Ks. Bolesława

W związku z rezygnacją z modernizacji budynku przy ul. J. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury, budowę ul. J. Waldorffa przesuwa się w czasie (na 2020 r.). W 2017 r. zaplanowano budowę oświetlenia i zarezerwowano na ten cel środki w wysokości 802.716 zł.

Wykup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska zajętych pod drogi

Środki w wysokości 26.000 zł przeznacza się na regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. K. Irzykowskiego i ul. gen. W. Czumy oraz pod planowaną budowę przedłużenia ul. K. Wyki i ul. kpt. W. Raginisa.

EDUKACJA

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych

Środki w wysokości 426.800 zł przeznacza się na zakup rolet do hali sportowej (Zespół Szkół nr 46), tablic interaktywnych (Zespół Szkół nr 48), serwera, tablicy elektronicznej do sali gimnastycznej, tablic interaktywnych, wyposażenia sali sensorycznej, pianina, odśnieżarki spalinowej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6), klimatyzatora do sali gimnastycznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2), tablic interaktywnych, mobilnej tablicy multimedialnej, laptopów, kontenera przeznaczonego na podręczny magazyn wyposażenia (Szkoła Podstawowa nr 341), tablic interaktywnych, maszyny czyszczącej (Szkoła Podstawowa nr 82), kotar dzielących salę gimnastyczną na sektory, monitoringu, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, tablicy multimedialnej z rzutnikiem, klimatyzatorów oraz systemu elektronicznego dostępu do pokoju nauczycielskiego (Szkoła Podstawowa nr 357).

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli

Środki w wysokości 512.690 zł przeznacza się na zakup zestawu zabawowego, szaf przesuwnych, zestawu komputerowego (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6), kserokopiarki, zestawu zabawek dla placu zabaw (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7), klimatyzatorów, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego (Przedszkole nr 216), tablicy interaktywnej, kserokopiarki, mebli przedszkolnych, zestawu sprawnościowego do ogrodu (Przedszkole nr 371), zmywarki, zestawu zabawek ogrodowych (Przedszkole nr 215), pieca indukcyjno-parowego, zestawów komputerowych, tablicy interaktywnej (Przedszkole nr 222), zestawu komputerowego, zestawu ogrodowego, zmywarki z funkcją wyparzania, kuchni elektrycznej (Przedszkole nr 417), patelni uchylnej, klimatyzatorów, zestawów multimedialnych (Przedszkole nr 415), piaskownicy, zestawu zabawek ogrodowych, zestawu komputerowego (Przedszkole nr 337), projektora multimedialnego, wyposażenia ogrodu, odkurzacza, tablicy multimedialnej (Przedszkole nr 320), zestawu zabawek dla placu zabaw (Przedszkole nr 402), sprzętu nagłaśniającego, lodówki (Przedszkole nr 98), zestawu zabawek ogrodowych (Przedszkole nr 214) oraz zestawu komputerowego (Przedszkole nr 75).

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów

Środki w wysokości 46.990 zł przeznacza się na zakup wyposażenia siłowni, podestu (Gimnazjum nr 82) oraz dwóch kompletów krzeseł składanych z wózkiem (Gimnazjum nr 81).

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących

Środki w wysokości 54.600 zł przeznacza się na zakup kotar elektrycznych dzielących salę gimnastyczną na sektory dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXXVIII.

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno – pedagogicznej

Środki w wysokości 97.000 zł przeznacza się na zakup zestawu do terapii słuchowej metodą Tomatisa oraz klimatyzatorów.

Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na zakup niszczarki do dokumentów.

Zakupy inwestycyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Środki w wysokości 36.000 zł przeznacza się na zakup zestawów multimedialnych (Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2) oraz kserokopiarki (Szkoła Podstawowa nr 306).

Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów

W związku z niższym planowanym kosztem zakupu działki pod budowę obiektu, zmniejsza się wydatki w budżecie na 2016 r. o kwotę 2.177.236 zł. Planowane wydatki po zmianie wynoszą w 2016 r. – 41.163.945 zł, w 2017 r. – 9.000.000 zł, w 2018 r. – 10.000.000 zł oraz w 2019 r. – 13.000.000 zł.

Zakupy inwestycyjne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Środki w wysokości 6.000 zł przeznacza się na zakup huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych dla Przedszkola nr 216.

Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych

Środki w wysokości 230.690 zł przeznacza się na zakup pionu ze stali nierdzewnej, patelni, rozdrabniarki do warzyw (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6), pieca elektrycznego (Przedszkole nr 345), pieca konwekcyjnoparowego (Przedszkole nr 215), zmywarki kapturowej (przedszkole nr 371), obieraczki dwukomorowej, pieca konwekcyjno-parowego (Przedszkole nr 320), piekarnika, krajalnicy, zmywarki (Przedszkole nr 63), pieca konwekcyjnego (Przedszkole nr 390), szafy kuchennej (Przedszkole nr 98), patelni (Przedszkole nr 319) oraz zmywarki (Przedszkole nr 75).

Budowa przedszkola przy ul. Legendy

Wprowadza się do budżetu na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie, z łączną kwotą planowanych wydatków w wysokości 7.228.664 zł, w tym w 2016 r. – 10.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m 2 ), w którym mieścić się będzie 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 miejsc przedszkolnych, podniesienie poziomu dostępności usług w obszarze edukacji przedszkolnej, poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zapewnienie przedszkola w niedalekim sąsiedztwie miejsca zamieszkania oraz stworzenie warunków dla podnoszenia efektów dydaktycznych i wychowawczych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Działalność kulturalna
Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury

W związku z wysokimi kosztami modernizacji budynku przy ul. Waldorffa 22 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola przy ul. Legendy.

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu Miasta
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy

Środki w wysokości 134.000 zł przeznacza się na zakup zestawów stacji graficznych wraz z oprogramowaniem (4 szt.) oraz regałów przesuwnych do archiwum.

Źródło informacji: Druk nr 1014.

5 komentarzy

 • Podpis

  „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów
  W związku z niższym planowanym kosztem zakupu działki pod budowę obiektu”

  Czy to oznacza, że działka została już wybrana?

  • Tomek

   Najprawdopodobniej została wybrana, ten temat był poruszany na Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego pod koniec września z udziałem burmistrza dzielnicy. Właśnie wtedy można było usłyszeć co nieco o kwestiach finansowych zakupu działki pod zespół szkolno – przedszkolny.

   • Podpis

    Dzięki za odpowiedź. Czy gdzieś na ten temat można poczytać? Jej miejsce jest znane?

    • Tomek

     W tym momencie raczej nie bardzo, być może coś na ten temat pojawi się w protokole z posiedzenia komisji. Odnośnie miejsca to na komisji było ono wskazane na projekcie planu, ale nie udostępniono go niestety w żadnej formie dla chętnych mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *