Budżet Partycypacyjny na 2017 rok – głosowanie

BP2017 - projekty biorące udzial w głosowaniu na Bemowie

Znamy już listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok. Po weryfikacji przeprowadzonej przez urzędników do głosowania zakwalifikowały się 72 propozycje.

Warto przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy głosujemy na dwóch poziomach – wybieramy projekty o zasięgu ogólnodzielnicowym oraz dodatkowo możemy także głosować na projekty lokalne, w jednym z trzech rejonów:

  • Bemowo Lotnisko+Fort Bema,
  • Górce+Stare Bemowo,
  • Jelonki + Chrzanów.

Dla każdego z obszarów wyznaczona została odrębna pula pieniędzy do zagospodarowania.

BP2017 - projekty biorące udzial w głosowaniu na Bemowie

Projekty ogólnodzielnicowe

Na poziomie ogólnodzielnicowym możemy wybierać spośród 33 pomysłów. Do dyspozycji mamy 675 tys. zł, natomiast łączny koszt zgłoszonych projektów wynosi aż 2,7 mln zł, zatem konkurencja pomiędzy projektami będzie duża. Najwięcej projektów dotyczy edukacji, kultury oraz sportu i rekreacji (po 8 propozycji w każdej z tych kategorii). Na kolejnym miejscu znalazły się 3 projekty komunikacyjne, a następnie po 2 projekty z dziedzin: infrastruktury edukacyjnej, zieleni i ochrony środowiska oraz inne. Ponieważ zadaniem głosujących będzie wybranie takich projektów, które jesteśmy w stanie sfinansować w ramach dostępnego limitu środków, warto spojrzeć na koszty. Najbardziej kosztowne projekty dotyczą rozbudowy infrastruktury edukacyjnej, utworzenia nowego placu zabaw oraz budowy ścieżki rowerowej. Ze względu na wysokie budżety każdej z tych inwestycji, do etapu realizacji będzie mogła przejść tylko jedna z nich (o ile zbierze wystarczającą wysoką liczbę głosów).

Lista projektów poddanych pod głosowanie budżet partycypacyjny 2017

Źródło: Urząd Dzielnicy Bemowo

Bemowo Lotnisko + Fort Bema

Wysokość “kieszonkowego” przyznanego nam w tym rejonie wynosi 760 tys. zł. W głosowaniu udział weźmie 19 projektów, a ich łączny koszt oszacowano na 3,4 mln zł, zatem w to właśnie tym rejonie konkurencja pomiędzy projektami będzie największa (łączny budżet projektów przekracza dostępne środki ponad czterokrotnie). Najwięcej projektów dotyczy komunikacji (ścieżka i pasy rowerowe, przejście dla pieszych, wiaty autobusowe, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, chodniki oraz parking – łącznie 10 propozycji). Możemy też wybrać spośród pomysłów dotyczących sportu i rekreacji (altana na Forcie Bema, boisko szkolne, plac zabaw przy Radiowej i przyrządu do ćwiczeń w lasku przy Obrońców Tobruku), jakości przestrzeni publicznej (zieleń, ławki i kosze przy Korfantego i Żołnierzy Wyklętych) oraz innych (przyszkolny plac zabaw, wypożyczalnia gier planszowych dla mieszkańców czy doposażenie jednej ze szkół w sprzęt do terapii metodą Tomatisa). Najbardziej kosztowne projekty to te dotyczące wytyczenia pasów rowerowych na Wrocławskiej, budowy parkingu przy szkole na Zachodzącego Słońca oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkole na Oławskiej (boisko lub plac zabaw). W ramach dostępnego budżetu możliwe będzie zrealizowanie tylko jednego spośród tych projektów (o ile oczywiście zdobędzie wystarczającą liczbę głosów). Najtańszy projekt dotyczy natomiast zainstalowania samoobsługowej stacji naprawy rowerów na skwerku z fontanną przy Radiowej.

Lista projektów poddanych pod głosowanie budżet partycypacyjny 2017

Źródło: Urząd Dzielnicy Bemowo

Górce + Stare Bemowo + Groty

Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której suma, jaką mamy do dyspozycji dla rejonu (450 tys. zł) jest wyższa niż łączny koszt wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania (394 tys. zł). Oznacza to, że projekty nie muszą już konkurować między sobą o pieniądze i wszystkie mają szansę na realizację – wystarczy przynajmniej jeden ważny głos oddany na każdy z nich. W 2017 roku możemy zatem spodziewać się budowy ścieżki dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego, nowych elementów małej architektury w Lesie Bemowskim (kosze, ławki, przyrządy do ćwiczeń), placu zabaw na osiedlu Groty oraz cyklu spotkań podróżniczych dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że ta nietypowa sytuacja nie jest wynikiem niskiej aktywności mieszkańców rejonu Górc i Starego Bemowa, ale tego, że w wyniku szczegółowej weryfikacji zgłoszonych projektów odrzucono aż ⅔ z nich. Na obecnym etapie nie wiemy jeszcze co stanie się z zaoszczędzoną w tym rejonie kwotą – zgodnie z regulaminem zostaje ona w Budżecie Partycypacyjnym dzielnicy i może zasilić pulę dla innego obszaru, wskazanego przez Zarząd Dzielnicy po rekomendacji dzielnicowego zespołu ds. BP.

Lista projektów poddanych pod głosowanie budżet partycypacyjny 2017

Źródło: Urząd Dzielnicy Bemowo

Jelonki + Chrzanów

W południowej części dzielnicy, gdzie do zagospodarowania mamy 815 tys. zł, możemy wybierać spośród 16 projektów o łącznej wartości 3,1 mln zł. Na liście znalazło się 5 projektów z zakresu komunikacji (ścieżka rowerowa, parkingi, przejście dla pieszych, spowalniacze ruchu), 3 propozycje dotyczące jakości przestrzeni publicznej (rewitalizacja pl. Kasztelańskiego, przebudowa alejek w Parku Górczewska i ustawienie donic z kwiatami przy Cokołowej), 3 pomysły w obszarze sportu i rekreacji (grill oraz boisko w parku Górczewska, a także organizacja turnieju koszykówki), 2 projekty związane z zielenią (drzewa owocowe przy Gliniankach Sznajdra i mała architektura oraz łąka kwietna w parku przy Anieli Krzywoń), a także kino plenerowe w Parku Górczewska, zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci i edukacyjny warzywnik. Najbardziej kosztowne projekty dotyczą remontu parkowych alejek, budowy boiska, przebudowy ul. Świętochowskiego oraz remontu chodnika i ścieżki rowerowej przy Tesco. Najtańszy – posadzenia drzewek owocowych w okolicy Glinianek Sznajdra.

Lista projektów poddanych pod głosowanie budżet partycypacyjny 2017

Źródło: Urząd Dzielnicy Bemowo

Szczegółowe opisy projektów, na które będziecie mogli glosować już od 14 do 24 czerwca znajdziecie na stronie twójbudżet, poprzez którą odbywać się będzie także samo głosowanie.

Pamiętajcie, że głosować możemy zarówno na projekty na poziomie ogólnodzielnicowym jak i lokalnym, przy czym w przypadku projektów lokalnych każdy z nas wybiera tylko jeden z trzech rejonów. Podobnie jak w ubiegłym roku głosujemy na dowolną liczbę projektów, o ile ich łączny koszt zmieści się w wyznaczonej puli środków.

Budżet Partycypacyjny daje nam szansę zadecydowania na co wydane zostaną publiczne (a więc nasze!) pieniądze, warto więc wziąć w tym procesie udział. Zachęcajcie znajomych, sąsiadów i rodzinę!

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *