Budżet partycypacyjny 2017 – nabór projektów zakończony

BP2017 - projekty złożone na Bemowie

Zakończony 15 stycznia nabór pomysłów do Budżetu partycypacyjnego na 2017 r. przyniósł na Bemowie aż 130 projektów na łączną kwotę 13,8 mln złotych! Jeśli mierzylibyśmy popularność Budżetu Partycypacyjnego na Bemowie liczbą zgłaszanych projektów, to mamy do czynienia z wielkim postępem w stosunku do poprzedniej edycji, w której złożono 55 projektów, ponad 2 razy mniej niż obecnie.

Przypomnijmy, że w tej edycji pula środków oddanych przez władze do dyspozycji mieszkańców wynosi 2,7 mln złotych. W obecnym naborze po raz pierwszy projekty można było zgłaszać na poziomie całej dzielnicy oraz w trzech obszarach. Mieszkańcy przesłali 61 projektów „ogólnodzielnicowych” na łączną kwotę 5,5 mln zł, która o ponad 8 razy przekracza dostępne 675 tys. zł. Spośród obszarów lokalnych najwięcej pomysłów dotyczyło rejonu „Chrzanów, Jelonki Północne,  Jelonki Południowe” – 29 na łączną kwotę 3,6 mln zł, czyli o ponad 4 razy większą niż przypisane 815 tys. zł. Tylko o dwa projekty mniej zgłoszono w obszarze obejmującym „Lotnisko, Bemowo – Lotnisko, Fort Bema”, a wartość wszystkich zgłoszeń ponad 4 razy przekroczyła przypadające na te tereny 760 tys. zł. Obszar „Boernerowo, Fort Radiowo, Groty, Górce” zyskał z kolei 13 projektów o łącznej wartości 1,4 mln zł, czyli prawie 3 razy więcej niż pula 450 tys. zł dostępna w tym rejonie.

BP2017 - projekty złożone na BemowieNajwięcej projektów dotyczy szeroko rozumianej komunikacji – samochodowej, rowerowej i pieszej (31 zgłoszeń). Na drugim miejscu uplasowały się propozycje dotyczące sportu i rekreacji, dotyczące  zarówno rozbudowy infrastruktury jak i organizacji sportowych zajęć i imprez (25 projektów). Te dwie najbardziej popularne kategorie projektów stanowią jednocześnie najważniejsze pozycje pod względem kosztów. Na kolejnych miejscach pod względem popularności znalazły się projekty z zakresu kultury i edukacji – przede wszystkim związane z organizacją imprez kulturalnych, programów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, ale też zakupem drobnego sprzętu i wyposażenia do dyspozycji mieszkańców (po 18 projektów). Tego typu projekty konsumują z kolei stosunkowo niewielkie kwoty. Znaczny udział w łącznej wartości projektów mają natomiast pomysły dotyczące rozbudowy, modernizacji i doposażenia placówek edukacyjnych oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej (po 11 projektów). Ze wszystkimi zgłoszonymi propozycjami możecie zapoznać się na stronie twojbudzet.

Następnym, ważnym etapem Budżetu Partycypacyjnego są publiczne dyskusje autorów projektów z mieszkańcami. Spotkania są szansą na ulepszenie projektów,  w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony i dopracowany lub zupełnie zmieniony. Potrwają od 15 lutego do 6 marca – dokładne terminy będą znane wkrótce. Autorzy będą mieli czas na zmodyfikowanie swoich projektów od 15 lutego do 13 marca 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *