Plan przestrzenny obszaru Jelonki do podziału

Jak pisaliśmy kilkanaście dni temu, w przewidzianym terminie do 1 grudnia wpłynęło bardzo wiele uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki. Czyżby tak duża aktywność mieszkańców tego terenu skłoniła Radę Warszawy do podziału ww. planu na mniejsze części? Uchwała zawierająca takie właśnie zmiany została podjęta 10 grudnia br.

Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XXI/521/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki
Wydzielono następujące 4 części:

– rejon ulicy Górczewskiej (obszar bezpośrednio związany z planowaną budową metra),
– rejon Osiedla Przyjaźń,
– rejon Placu Kasztelańskiego,
– rejon ulicy Synów Pułku

Spośród 55 obecnych radnych wszyscy byli za przyjęciem uchwały.

Tak oto odpowiedziała na nasze wątpliwości dotyczące sposobu dalszego procedowania nad planem, a w zasadzie 4 oddzielnymi planami, pani Aleksandra Sheybal – Rostek, radna m.st. Warszawy: „procedura nie rusza od nowa. Podział oznacza raczej różne tempo dalszego procedowania. Chodzi o to, aby obszary bardziej dyskusyjne i trudne nie powstrzymywały procedowania tam, gdzie plan jest niemal gotowy a jednocześnie bardzo potrzebny. Nie mam pewności jakie plany ma Biuro Architektury w stosunku do każdego z wydzielonych planów.” (źródło: komentarz na naszym Facebooku >>>)

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *