Zmiana planu miejscowego Jelonek

12 października wyłożony został do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki, informacja o tym znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Warto się planem zainteresować, ponieważ określa on przeznaczenie poszczególnych terenów oraz zasady kształtowania zabudowy dla całej wschodniej części Jelonek (tj. na wschód od Powstańców Śląskich). Już 3 listopada odbędzie się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie planu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Pałacu Kultury i Nauki na godz. 16.30 (spotkanie w sali Kruczkowskiego). Każdy może też zgłosić swoje uwagi na piśmie, do 1 grudnia 2015 r.

Jakie istotne zmiany zakłada plan w aspekcie infrastruktury?

  • Likwidację jezdni z miejscami parkingowymi po wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich między ulicą Stanisława Konarskiego a urzędem dzielnicy.
  • Budowę dwukierunkowej drogi w miejscu obecnego ciągu pieszego w ulicy Jana Olbrachta pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Kruszyńską.
  • Zaślepienie ulicy Strąkowej od strony torów kolejowych.
  • Budowę wjazdu do tunelu od ulicy Oświatowej w ciągu ulicy Człuchowskiej łączącego tę ulicę po bemowskiej stronie z wolską. W wyniku tego zaślepiona zostanie ulica Rędzińska.
  • Budowę zatoki dla przystanku autobusowego w ciągu ulicy Człuchowskiej za skrzyżowaniem z ulicą Powstańców Śląskich w kierunku Woli.
  • Przekształcenie obecnego ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Anieli Krzywoń na jej zachodnim odcinku od budynku na wysokości numeru 6 w drogę publiczną o klasie dojazdowej do ulicy Człuchowskiej.
  • Budowę ciągów pieszo-rowerowych po północnej i zachodniej stronie parkingu P+R Połczyńska co pozwoli na lepszy dostęp do tutejszych przystanków komunikacji miejskiej z osiedla przy ulicy Synów Pułku.

Projekt planu rozstrzyga również kwestię terenu tzw. „polanki”, czyli dawnej strefy buforowej PZL Wola, wokół której w ostatnich latach narosło nieco obaw ze strony mieszkańców. W miejscu tym pozostać mają tereny urządzonej zieleni, z wyznaczonymi strefami sportu i rekreacji.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *