Rusza budżet partycypacyjny na 2017 rok

Budżet patycypacyjny - podział dzielnicy na obszary

Budżet partycypacyjny to nowa formuła zarządzania finansami dzielnicy, zgodnie z którą mieszkańcy mają okazję zdecydować o przeznaczeniu części samorządowego budżetu. W tym roku Warszawiacy już po raz trzeci będą mieli szansę zgłaszać swoje pomysły, a następnie wybrać najlepsze z nich w głosowaniu. Warto włączyć się w ten proces, bo dzięki temu zyskujemy bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Naprawa chodnika, urządzenie podwórkowego zieleńca, organizacja sąsiedzkiego pikniku – wszystkie te działania mogą zostać zrealizowane właśnie poprzez budżet partycypacyjny. Na Bemowie do naszej dyspozycji mamy 2,7 mln zł, czyli troszkę ponad 1% dzielnicowego budżetu.

Co się wydarzyło do tej pory?

Budżet partycypacyjny w dzielnicy Bemowo wystartował całkiem dobrze. W pierwszej edycji na 2015 r. zgłoszonych zostało 75 projektów, a do etapu głosowania przeszło 49 propozycji. Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o zasięgu całej dzielnicy, ale pojawiło się także sporo pomysłów lokalnych, przygotowanych z myślą o największych osiedlach – Jelonkach Północnych, Południowych i Bemowie Lotnisku. Nieco mniej aktywni okazali się mieszkańcy Górc, Grot i Fortu Bema. Tematyka zgłaszanych projektów była bardzo zróżnicowana. Mieszkańcy zgłosili pomysły na inwestycje w infrastrukturę, ułatwiające poruszanie się pieszym i rowerzystom lub rozszerzające ofertę sportowo-rekreacyjną. Pojawiły się także projekty dotyczące zieleni miejskiej, kultury, edukacji, jak również przygotowane z myślą o zwierzętach.

W głosowaniu zwyciężyło 11 projektów. Były to przede wszystkim pomysły zakładające budowę nowych dróg rowerowych i remont towarzyszących im chodników (inwestycje wzdłuż Powstańców Śląskich i Połczyńskiej). Na dalszych miejscach uplasowały się modernizacja parku Górczewska, domki dla owadów montowane w różnych częściach Bemowa, zajęcia edukacyjne i zdrowotne dla mieszkańców. Na liście zwycięskich projektów znalazła się również mała architektura, jak ławka poety Krzysztofa Gąsiorowskiego i biblioteki plenerowe w parkach. Bemowiacy zagłosowali także na oświetlenie siłowni plenerowej. Projekty te są już częściowo zrealizowane, a wszystkie powinny się zakończyć w 2015 roku.

W drugiej edycji złożonych zostało tylko 57 projektów, a do etapu głosowania zakwalifikowało się 29 propozycji. Tym razem najwięcej było projektów dotyczących szeroko pojętego transportu, następnie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zieleni, kultury, edukacji, przestrzeni wspólnej, zdrowia i zwierząt. Prym ponownie wiodły duże osiedla, ale udało się zaktywizować również okolice Fortu Bema i Stare Bemowo. Dzięki głosom mieszkańców zostanie zrealizowanych 20 projektów, w tym drogi rowerowe i chodniki (wzdłuż ul. Radiowej i Powstańców Śląskich), kontynuacja rewitalizacji Parku Górczewska, remont boiska szkolnego przy ul. Brygadzistów, nasadzenia kwiatów i krzewów, a także zakup hamaków i organizacja zajęć jogi w bemowskich parkach. Zwycięskie pomysły będą realizowane w 2016 roku.

Podsumowanie dwóch pierwszych edycji budżetu partycypacyjnego na Bemowie prezentuje poniższa mapa.

Obecnie rozpoczyna się trzecia edycja, podczas której przygotujemy i wybierzemy pomysły do zrealizowania w roku 2017. projekty będzie można zgłaszać już od 16 listopada br. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy Bemowa będą mieli wiele ciekawych propozycji, dzięki którym dzielnica będzie ładniejsza, przyjaźniejsza, bezpieczniejsza, po prostu lepsza.

Jak zgłosić pomysł?

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy, niezależnie od obywatelstwa, miejsca zameldowania czy wieku (pomysłodawcy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat będą musieli załączyć dodatkowo zgodę opiekuna). Wystarczy wypełnić specjalny formularz – wersję papierową będzie można pobrać w urzędzie dzielnicy, ale możliwe jest także przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej, poprzez stronę twójbudżet.

W formularzu opisujemy szczegółowo swój projekt, wyjaśniamy skąd płynie potrzeba jego realizacji, wskazujemy precyzyjną lokalizację oraz przedstawiamy orientacyjny kosztorys. Przy opracowaniu tego ostatniego z pewnością przydatne będą przykładowe cenniki różnego typu inwestycji na stronie twójbudżet, ponadto pomysłodawcy będą mieli możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędu podczas specjalnych dyżurów informacyjnych oraz maratonu pisania projektów (daty i miejsca spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu dzielnicy). Warto pamiętać, że kosztorysy przygotowywane przez autorów projektów mają charakter orientacyjny – zostaną one później zweryfikowane i uszczegółowione przez urzędników. Do zgłoszenia należy także dołączyć podpisy 30 mieszkańców Warszawy popierających dany pomysł.

Warto pamiętać – zanim prześlesz formularz, upewnij się, że:

  • Projekt mieści się w określonych limitach kwotowych. Mieszkańcy Bemowa mają możliwość składania projektów dotyczących całej dzielnicy (675 tys. zł), bądź projektów lokalnych, dotyczących jednego z 3 obszarów:
    • Bemowo Lotnisko + Fort Bema (760 tys. zł)
    • Stare Bemowo + Groty + Górce (450 tys. zł)
    • Jelonki + Chrzanów (815 tys. zł)
  • Tematyka projektu mieści się w zadaniach własnych miasta
  • Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku
  • Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy

Projekty zgłaszać możemy od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Warto pamiętać, że propozycje, które złożymy w tym terminie będą mogły ulec pewnej modyfikacji na dalszych etapach – w oparciu o sugestie zgłoszone przez innych mieszkańców (otwarte dyskusje organizowane na przełomie lutego i marca) oraz podczas szczegółowej weryfikacji prowadzonej przez urzędników (od marca do maja). Ostateczna decyzja o zmianie zakresu projektu należeć będzie jednak zawsze do jego autora.

Budżet patycypacyjny - podział dzielnicy na obszary

Jak głosować?

O tym, które ze zgłoszonych pomysłów zakwalifikują się do realizacji, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Każdy ma możliwość zagłosowania tylko raz, w jednej, wybranej przez siebie dzielnicy – warto o tym pamiętać, bowiem jeśli zagłosujemy kilka razy wszystkie nasze głosy zostaną uznane za nieważne.

W przypadku Bemowa każdy może wybrać projekty z puli ogólnodzielnicowej oraz z jednego wybranego przez siebie obszaru dzielnicy. Głosujemy na dowolną liczbę projektów, o ile mieszczą się w puli pieniędzy przeznaczonej na dany obszar. Głosujemy osobiście, w urzędzie dzielnicy lub elektronicznie, na stronie twójbudżet. Podobnie jak w przypadku składania propozycji projektów, w głosowaniu wziąć udział może każdy mieszkaniec Warszawy. Głosowanie potrwa od 14 do 24 czerwca 2016 r. Wyniki poznamy do 18 lipca 2016 r., a wybrane przez nas projekty będą realizowane w roku 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *