Jakie Veturilo? Konsultacje społeczne

Konsultacje Veturilo

Trwają właśnie konsultacje społeczne dotyczące najważniejszych założeń, jakie powinny zostać uwzględnione przy planowaniu przyszłości miejskiego systemu wypożyczalni rowerów Veturilo. Czy i w jaki sposób powinny zostać zmodyfikowane zasady korzystania z rowerów? Gdzie należy rozlokować stacje wypożyczeń? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, Zarząd Dróg Miejskich organizuje szereg spotkań z mieszkańcami Warszawy, które są okazją do przekazania opinii i zgłoszenia sugestii zmian.

Jedno z takich spotkań odbyło się na Bemowie 24 września i dotyczyło preferowanych przez mieszkańców lokalizacji stacji wypożyczeń na Bemowie i Woli. W ramach krótkiej prezentacji przedstawiono najważniejsze statystyki dotyczące dotychczasowego funkcjonowania Verurilo, a następnie mieszkańcy biorący udział w spotkaniu podzieleni zostali na grupy, by w niewielkich zespołach pracować wspólnie nad propozycjami lokalizacji nowych stacji wypożyczeń.

Zadanie nie było łatwe, należało bowiem pogodzić interesy mieszkańców obu dzielnic, a liczba stacji, które można było wskazać jako priorytetowe, była ograniczona. Mieliśmy przy tym w pamięci zaprezentowane przed chwilą statystyki – użytkownicy Veturilo najchętniej wypożyczają rowery na przejazdy krótkie, bo aż 75% przejazdów mieści się w 20 minutach, a najbardziej wydajnie pracują stacje położone blisko węzłów komunikacyjnych (przystanki autobusowe, tramwajowe, metro), obiektów użyteczności publicznej, szkół, biurowców itp. oraz zlokalizowane wśród zwartej, wysokiej zabudowy. Zgłoszone podczas spotkania propozycje są oczywiście jedynie częścią materiału, z którego korzystać będą projektanci nowego systemu. Swoje propozycje lokalizacji stacji możecie także zgłosić za pomocą interaktywnej mapy a wszelkie inne uwagi można również zgłaszać mailowo – na adres veturilo@zdm.waw.pl. Konsultacje trwają do 13 października 2015 r.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *