Wybory 2018

Kandydujemy!

Podjęliśmy decyzję o starcie w wyborach samorządowych.

Startujemy, ponieważ tu mieszkamy i zależy nam na Bemowie. Do tej pory działaliśmy na rzecz dzielnicy w taki sposób, w jaki może to zrobić zwykły mieszkaniec – pisaliśmy pisma do urzędu, chodziliśmy na spotkania, składaliśmy projekty w budżecie partycypacyjnym.

Czas zrobić krok dalej.

Od wielu lat, zwłaszcza w dużych miastach – takich jak Warszawa – samorząd jest areną starć dużych, ogólnopolskich partii politycznych. Do rad dzielnic startują działacze partyjni, często zupełnie niezwiązani okolicą. Na stanowiska burmistrzów forsowane są osoby mieszkające w innych częściach miasta.

Pomóżcie nam to zmienić. Niech samorząd stanie się znowu tym, czym być powinien – wspólnotą mieszkańców. O tym, jak powinna wyglądać droga do pracy, sklepu czy szkoły, jak rozplanować nowopowstające osiedla, jak działać ma komunikacja miejska – powinniśmy decydować my sami – Bemowiacy.

Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego).
Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 § 5 pkt 1 – 4 (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego).
Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego).
Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1000 do 100000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).

Wesprzyj nas

Jesteśmy bezpartyjną grupą społeczników. Nie stoi za nami zaplecze finansowe czy organizacyjne. Jeśli chcesz, aby w Radzie Dzielnicy zasiadały właśnie takie osoby jak my, wrzuć nam choćby kilka złotych na kampanię. Dzięki wpłatom będziemy mogli dotrzeć do większej liczby osób i skutecznie zawalczyć o zmiany na Bemowie.

Dane do przelewu:

Komitet Wyborczy Wyborców Bemowiacy – Ruchy Miejskie
ul. Pełczyńskiego 28/27
01-471 Warszawa

Nr konta 90 1600 1462 1879 4186 3000 0001
Tytuł przelewu: Darowizna

Jak jeszcze możesz pomóc?

  • Mówiąc o nas swoim znajomym i sąsiadom, udostępniając naszą stronę
  • Pomagając w roznoszeniu ulotek – w swoim bloku, wśród znajomych
  • Udostępniając miejsce do powieszenia plakatu w Twoim sklepie, zakładzie usługowym itp.

Jeżeli możesz zaangażować się jako wolontariusz/ka i pomóc w kolportowaniu materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki), lub chcesz zaoferować nam jakieś inne wsparcie, napisz do nas: kontakt@bemowiacy.waw.pl