Stacja C4

Poniżej przedstawiamy udostępnione 31 października 2016 roku przez Metro Warszawskie rysunki placów budowy i organizacji ruchu na czas budowy stacji C4, torów odstawczych obok niej i wentylatorni V5 autorstwa firmy Metroprojekt w konkursie na koncepcję architektoniczno-budowlaną drugiego etapu zachodniego odcinka drugiej linii metra.

Należy pamiętać, iż nie są to ostateczne projekty organizacji ruchu i w związku z planami (których byliśmy inicjatorami) przesunięcia stacji bliżej skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej z uzupełnieniem o wyjścia w każdym jego narożniku mogą się one jeszcze zmienić, jednakże pokazują główne założenia.

Tory odstawcze po zachodniej stronie stacji

 

Organizacja na czas budowy torów odstawczych
Rejon stacji

 

Organizacja na czas budowy stacji C4
Rejon wentylatorni przy os. Przyjaźń

 

Organizacja na czas budowy wentylatorni V5